Pall Mall Farm Caravan Park

Yr Ardal


Wedi ei leoli ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, Tywyn yn farchnad fach dref, ychydig i'r de o Aber Dysynni


Mae'r ardal yn dal amrywiaeth o olygfeydd hyfryd , traethau , bryniau a mynyddoedd


Mae'r rhai sy'n hoffi gweithgareddau awyr agored fel pysgota , cerdded bryniau , mynyddoedd Darperir yn dda beicio a dŵr chwaraeon ar gyfer


Y Talyllyn Railway yw gwirfoddolwr hynaf y byd adfer rheilffordd, gyda'i 150 pen-blwydd cael ei ddathlu eleni.


Y Ras y Trên hil bryn digwydd bob Awst ac mae'n boblogaidd gyda rhedwyr o bob cwr o'r byd


Mae rhai safleoedd o ddiddordeb yn yr ardal


Talyllyn Railway


Ras y Trên


Fferm Pall Mall ar Fapiau Google


Tywyn Ar Wikipedia


Tywydd Heddiw yn Nhywyn


Google+

pall mall
pall mall
pall mall
pall mall
pall mall
pall mall
pall mall
pall mall

Richard Vaughan || Pall Mall Farm, Tywyn, Gwynedd. LL36 9RU || richardmvaughan@gmail.com || Tel: 01654 710 384 || Google+