Pall Mall Farm Caravan Park

Yr Ardal


Wedi ei leoli ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, Tywyn yn farchnad fach dref, ychydig i'r de o Aber Dysynni


Mae'r ardal yn dal amrywiaeth o olygfeydd hyfryd , traethau , bryniau a mynyddoedd


Mae'r rhai sy'n hoffi gweithgareddau awyr agored fel pysgota , cerdded bryniau , mynyddoedd Darperir yn dda beicio a dŵr chwaraeon ar gyfer


Y Talyllyn Railway yw gwirfoddolwr hynaf y byd adfer rheilffordd, gyda'i 150 pen-blwydd cael ei ddathlu eleni.


Y Ras y Trên hil bryn digwydd bob Awst ac mae'n boblogaidd gyda rhedwyr o bob cwr o'r byd


Mae rhai safleoedd o ddiddordeb yn yr ardal


Talyllyn Railway


Ras y Trên


Fferm Pall Mall ar Fapiau Google


Tywyn Ar Wikipedia


Tywydd Heddiw yn Nhywyn

pall mall
pall mall
pall mall
pall mall
pall mall
pall mall
pall mall
pall mall

Richard Vaughan || Pall Mall Farm, Tywyn, Gwynedd. LL36 9RU || richardmvaughan@gmail.com || Tel: 01654 710 384 ||