Pall Mall Farm Caravan Park

Archebu a Phrisiau


Carafan/Motorhome/Camper Van..... £21:00

Trydan .............................................. £5:00

Alden................................................. £2:00

Pabell 2 Berson....................................... £15:00

Pabell Teulu(2 oedolyn,2 blentyn, plant ychwanegol £2.00 y noson)... £21:00


(10% gostyngiad ar arhosiad o wythnos neu fwy)


(Mae'r holl brisiau'n cynnwys TAW, Dŵr Poeth a Rhyngrwyd Di-wifr am ddim)


Tymor yn rhedeg o'r Pasg i fis Hydref


Maes carafannau teithiol ar agor Pasg - Diwedd Hydref

Maes carafannau sefydlog ar agor Mawrth 1af - 6ed Ionawr

pall mall
pall mall

Richard Vaughan || Pall Mall Farm, Tywyn, Gwynedd. LL36 9RU || richardmvaughan@gmail.com || Tel: 01654 710 384 || Google+