Pall Mall Farm Caravan Park

Cyfleusterau


Y mae'r safle maes y carafannau sefydlog yn cael ei gynnal i safon uchel ac mae'r carafannu hyn i gyd yn eiddo preifat. Hefyd maent wedi eu cysylltu fyny gyda prif gyflenwad carthffosiaeth, dŵr, nwy a thrydan.


Yn ogystal, mae yma maes gwersylla ar wahân ar gyfer carafannau teithio a phebyll


Cyfleusterau toilet a chawod


Lle chwarae plant


Cyfleusterau i olchi ac i sychu dillad


Rhyngrwyd Di-wifr


Croeso i gŵn (ar dennyn)


Maes carafannau teithiol ar agor Pasg - Diwedd Hydref


Maes carafannau sefydlog ar agor Mawrth 1af - 6ed Ionawr

pall mall
pall mall
pall mall
pall mall
pall mall
pall mall

Richard Vaughan || Pall Mall Farm, Tywyn, Gwynedd. LL36 9RU || richardmvaughan@gmail.com || Tel: 01654 710 384 ||