Pall Mall Farm Caravan Park

Maes Carafanau Pall Mall


Lleolir Maes Carafanau Pall Mall ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, ger yr aber Afon Dysynni. Y mae'r maes wedi'i hamgylchynu ar dair ochr gan fryniau mawreddog, yn cynnwys golygfa o Gader Idris i'r dwyrain.


Y mae Pall Mall o fewn pellter cerdded i'r dref farchnad Tywyn a hefyd y traeth, sy'n enwog am chwaraeon dŵr yn enwedig syrffio.


Mae'r bryniau a'r mynyddoedd o amgylch yn cynnig llawer o gyfleoedd hamdden. Bob blwyddyn cynhelir y ras enwog "ras y trên", sy'n cael ei threfnu gan Reilffordd Talyllyn yn Nhywyn, sef y rheilffordd stem gyntaf yn y byd sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr.

pall mall
pall mall
pall mall

Richard Vaughan || Pall Mall Farm, Tywyn, Gwynedd. LL36 9RU || richardmvaughan@gmail.com || Tel: 01654 710 384 ||